Conditii web

Următorii sunt termenii unui acord legal tacit între dumneavoastră şi misterx.ro. Prin accesarea, căutarea şi/sau folosirea acestui site/blog, confirmaţi că aţi citit, înţeles şi acceptat aceşti termeni şi că respectaţi toate legile şi regulamentele aplicabile. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni, nu folosiţi acest site web.

Acest site/blog poate conţine alte înstiinţări asupra proprietăţii şi informaţii despre copyright, ai căror termeni trebuie avuţi în vedere şi respectaţi. Informaţiile din acest site/blog ar putea conţine inadvertenţe tehnice sau greşeli de tipar.

Informaţiile pot fi schimbate sau actualizate fără notificare. Misterx.ro poate, de asemenea, să facă, în orice moment şi fără notificare, îmbunătăţiri şi/sau schimbări la paginile şi/sau informaţiile descrise în acestea.

Misterx.ro nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate de administratorul site-ului misterx.ro şi folosirea acestor informaţii este pe riscul utilizatorului. Misterx.ro nu furnizează nici o asigurare asupra faptului că orice problemă raportată ar putea fi rezolvată folosind oricare dintre informaţiile furnizate pe misterx.ro. Furnizând aceste informaţii, misterx.ro nu acordă nici o licenţă pentru copyright, patente sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Relaţii pe internet

Misterx.ro nu îşi asumă nici o răspundere pentru nici un alt site, pe care l-aţi putea accesa prin acest site/blog. Când accesaţi un site non-misterx.ro, chiar şi unul care ar putea conţine sigla sau alte elemente misterx.ro, vă rugăm să înţelegeţi că acesta este independent de misterx.ro şi că misterx.ro nu are nici un control asupra conţinutului acelui site. În plus o legătură la un site non-misterx.ro nu înseamnă că misterx.ro girează sau acceptă vreo răspundere pentru conţinutul sau folosirea acelui site. Depinde de dumneavoastră să luaţi măsurile necesare pentru a vă asigura că orice selectaţi pentru folosire este lipsit de elemente ca viruşi, viermi, cai troieni şi alte elemente de natura distructivă pentru calculatorul dumneavoastră.

Misterx.ro nu doreşte să primească informaţii confidenţiale sau asupra proprietăţii de la dumneavoastră prin intermediul siteului nostru Web. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că orice informaţii sau material trimis la misterx.ro nu va fi considerat confidenţial.

Prin trimiterea către misterx.ro a oricăror informaţii sau materiale acordaţi misterx.ro o licenţă nerestricţionată şi irevocabilă de a folosi, reproduce, expune, efectua, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii şi sunteţi, de asemenea, de acord că misterx.ro are libertatea de a folosi oricare idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le-aţi trimis în orice scop. Totuşi, nu vom dezvălui numele dumneavoastră şi nici nu vom aduce la cunoştinţa publică faptul ca aţi trimis materiale sau alte informaţii către noi decât dacă: (a) obţinem de la dumneavoastră permisiunea de a vă folosi numele; sau (b) mai întâi vă anunţăm că materialele sau alte informaţii trimise de dumneavoastră către o anumită parte a acestui site/blog vor fi publicate sau folosite în alt mod împreună cu numele dumneavoastră; sau (c) ni se impune prin lege să procedăm astfel.

Aceste condiţii şi termeni web sunt guvernaţi de legile României şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română. Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus sunt considerate ilegale, nule sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci acestea vor fi revizuite separat, astfel încât sa nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze.

Misterx.ro poate revizui în orice moment aceşti termeni de utilizare fără a anunţa în prealabil utilizatorii, operând modificările direct pe acestă pagină web. Este responsabilitatea ta să ai o situaţie actualizată asupra informaţiilor inserate online, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înţelege acordul tău asupra modificărilor survenite în termenii şi condiţiile web de utilizare.

Pentru informaţii suplimentare, întrebări sau curiozităţi referitoare la aceşti termeni, puteţi să contactaţi administratorul/proprietarul site-ului, prin intermediul paginii „Contact„, sau la email office@misterx.ro