Drepturi de autor

Legea recunoaşte autorului acestui blog, dreptul de a permite sau interzice (citez din lege):
a) reproducerea articolelor;
b) distribuirea articolelor;
c) importul în vederea comercializării a copiilor realizate cu consimţământul autorului;
d) închirierea articolelor;
e) împrumutul articolelor;
f) comunicarea publică, directă sau indirectă a articolelor, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea acestora la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesate în orice loc şi moment ales, în mod individual, de către public;
g) radiodifuzarea articolelor;
h) retransmiterea prin cablu a articolelor;
i) realizarea de articole derivate.

Acestea sunt drepturile (patrimimoniale) pe care legea i le recunoaşte autorului acestui blog. Mai există unele excepţii, dar nu de amploare şi care nu sunt total aplicabile pentru acest site, sau blog.

La aceste drepturi (să le zicem de proprietate), se adaugă drepturile morale, aşa cum le recunoaşte legea:
a) dreptul de a decide dacă şi când articolele vor fi aduse la cunoştinţa publicului;
b) dreptul de a fi recunoscut ca autor;
c) dreptul de a decide sub ce nume vor fi aduse la cunoştinţa publicului;
d) dreptul de ai fi respectată integritatea muncii şi de a se opune oricărei modificări;

Preluarea informaţiilor:

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului www.misterx.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui calculator sau gadget personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii, explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

Preluarea de informaţii de către alte persoane, să le numim terţi, poate fi facută numai cu menţiunea „Sursa: www.misterx.ro”, amplasată vizibil cât şi introducerea linkului http://www.misterx.ro în conţinutul preluat.

Elementele disponibile pentru download, imaginile, sunetele, înregistrările audio şi/sau video, intră sub incidenţa drepturilor de autor. Pentru a le putea utiliza parţial sau integral este necesar acordul scris al deţinătorului de site/blog. Încălcarea acestor condiţii este generatoare de conflict, pe care deţinătorul site-ului/blogului va urmări să-l rezolve mai întâi pe cale amiabilă şi apoi pe cale juridică.

Utilizatori:

Drepturi de autorConform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, deţinătorul site-ului misterx.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate, jurnalism şi media şi servicii pe internet.

Pentru mai multe informaţii referitoare la drepturile de autor, pentru acest blog, vă rog consultaţi registrul Creative Commons.Click aici.